Jag skakar din hand och ler. Vi pratar om väder och vind, hur mår du och hur mår barnen.
vi får träffas snart och så-vidare.
"Jag tar fram en spade och slår dig i huvudet... du vacklar till förskräckt med uppspärrade ögon och jag slår ännu en gång så hårt jag förmår och så ännu en gång tills du ligger tyst på marken".
Jag skakar på huvudet och du frågar hur det är med mig...
-Tack det är bra, synd att klaga, Hur går det på jobbet?