Kanske är det inte längre dig jag saknar och behöver.
Kanske är det mitt förlorade självförtroende.