Depression, nedstämdhet
Oro, ångest
Svårt att se framtiden som positiv
Exremt sug efter mat, särskilt söta eller salta livsmedel
Irritation
Plötslig ilska, ökad konflik med omgivning
Aggressivitet
Svårt att umgås med andra människor
Intresseförlust
Gråtattacker
Känslor av att vara värdelös
Sömnstörningar
Trötthetskänsla/energilöshet
Feber, Kraftiga Vallningar
Koncentrationssvårigheter
Överkänslighet när/om utsatt för kritik eller avvisning
Depression, nedstämdhet
Oro, ångest
Svårt att se framtiden som positiv
Exremt sug efter mat, särskilt söta eller salta livsmedel
Irritation
Plötslig ilska, ökad konflik med omgivning
Aggressivitet
Svårt att umgås med andra människor
Intresseförlust
Gråtattacker
Känslor av att vara värdelös
Sömnstörningar
Trötthetskänsla/energilöshet
Feber, Kraftiga Vallningar
Koncentrationssvårigheter
Överkänslighet när/om utsatt för kritik eller avvisning
I och med att det är en psykiatrisk diagnos, kan fullständig diagnos endast ställas av läkaregynekolog eller psykiater. För korrekt diagnos måste patienten uppfylla minst tre av kriterierna ovan, varav det förstnämnda alltid måste finnas med. Vid PMDS börjar symptomen uppträda någon gång mellan ägglossning och några dagar innan menstruation och kan pågå från några dagar till upp till flera veckor. Vid menstruation mildras sedan besvären.

ALLA SYMTOM STÄMMER IN...
önskar att jag kunde få känna lite mer trygghet och stabilititet i livet just nu. Men det är mycket man vill Och mycket man får ändå... Vill inte gnälla, men känner mig heller inte nöjd är det då man ska hålla käften?